Skip to main content

Securitas expanderar inom mobila säkerhetstjänster i Frankrike

Securitas har förvärvat de franska säkerhetsföretagen Europinter & ECSAS Gardiennage. Enterprise value uppskattas till 17 MSEK (1,8 MEUR).

Publicerad
03 november 2011 09:00

Europinter & ECSAS Gardiennage har årlig försäljning på cirka 92 MSEK (10 MEUR) och 125 medarbetare. Företagen är specialiserade inom mobila säkerhetstjänster.

Securitas är den ledande aktören inom mobila säkerhetstjänster för mindre och medelstora företag i Frankrike. Med dessa förvärv fortsätter Securitas att expandera inom detta område.

Förvärven konsolideras i Securitas från och med den 1 november 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 49 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 295 000 medarbetare skillnad.

 

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2011 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.