Skip to main content

Securitas expanderar på den amerikanska statliga säkerhetsmarknaden

Paragon Systems Inc. (dotterbolag till Pinkertons’s Government Services Inc.) inom koncernen Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Security Consultants Group Inc. (SCG) i USA. I och med detta förvärv expanderar Securitas på den statliga säkerhetsmarknaden i USA. Enterprise value uppskattas till 140 MSEK (22 MUSD).

Publicerad
15 april 2011 17:45

SCG har årlig försäljning på cirka 670 MSEK (106 MUSD) och cirka 2.000 medarbetare. Företaget är baserat i Oak Ridge, Tennessee, och är verksamt i 22 amerikanska stater.

SCG är specialiserat på att leverera högkvalitativ, beväpnad säkerhetstjänster till olika amerikanska statliga myndigheter och byggnader och att skydda viktig federal infrastruktur, inklusive domstolar, federala byggnader och kontor samt fyra Presidential Libraries.

- SCG är ett av de ledande säkerhetsföretagen inom den statlig sektorn i USA. Förvärvet är i linje med Securitas specialiseringsstrategi att förvärva högkvalitativa säkerhetsleverantörer som ger kunskap och erfarenheter från specialiserade kundsegment, säger Alf Göransson, VD och koncernchef för Securitas.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 15 april 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april2011 kl. 17.45.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.