Skip to main content

Securitas expanderar på den statliga säkerhetsmarknaden i USA

Pinkertons Government Services Inc., ett företag inom koncernen Securitas, har slutit avtal om att förvärva säkerhetsföretaget Paragon Systems Inc. i USA. I och med förvärvet expanderar Securitas på den statliga säkerhetsmarknaden i USA. Enterprise value uppskattas till 258 MSEK (33 MUSD).

Publicerad
09 juni 2010 08:00

Paragon Systems har årlig försäljning på cirka 1.030 MSEK (132 MUSD) och cirka 3.000 anställda. Företaget är beläget i Washington DC och har verksamhet i elva stater i USA.

Paragon är specialiserat på att erbjuda beväpnad väktarservice på hög nivå till olika statliga organisationer och verksamheter under tillsyn av US Federal Protective Service och US Government Department of Defense.

- Paragon är ett av de ledande företagen inom den statliga säkerhetsmarknaden i USA. Förvärvet är i linje med Securitas koncernstrategi om specialisering och att förvärva högkvalitativa säkerhetsleverantörer med kunskap och erfarenhet från specialiserade kundsegment, säger Alf Göransson, VD och koncernchef för Securitas.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 30 juni 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 eller email gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2010 kl.08.00.

,

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.