Skip to main content

Securitas firar 90 år av att göra världen tryggare

Securitas, en världsledande partner inom säkerhetslösningar, är en pionjär i att förena närvaro med teknik, alltid med kunden i centrum.

Publicerad
15 maj 2024 13:00

Under 90 år har integrationen mellan människa och teknik varit Securitas arv. Vid ett stort jubileum ges tillfälle att reflektera över de berättelser och milstolpar som har format företagets resa till att bli en branschledare. Då framträder tre hörnstenar: starka värderingar, innovativ teknik och människan i fokus.

Securitas grundades i Helsingborg 1934 av Erik Philip-Sörensen och har utvecklats från en traditionell nattvaktsverksamhet till en global ledare inom säkerhetslösningar. Redan på 1940-talet började Securitas integrera ny teknik i kundlösningar och växte snabbt efter andra världskriget.

Securitas är en pionjär inom tillträdeskontroll och lanserade 1968 världens första bankomat som var kopplad till bankkundernas konton. Genom att kombinera fysisk närvaro och teknik har Securitas alltid hjälpt kunder att fokusera på sin kärnverksamhet, vilket lagt grunden till det som idag är Securitas Technology.

Redan 1958 fastställde grundaren Erik Philip-Sörensen Securitas värderingar: ärlighet, hjälpsamhet och vaksamhet och dokumenterade dem i boken Handlingsnorm för väktare i syfte att skydda yrket och säkerställa dess integritet.

Under 1980-talet fokuserade den dåvarande VD:n Melker Schörlings ledarskap på förenkling, kundfokus och internationell expansion, vilket inledde Securitas tillväxt i Europa, USA och globalt genom strategiska förvärv. Delar som inte var kärnverksamhet såldes av, vilket möjliggjorde fokus på specialiserade säkerhetstjänster med bibehållet engagemang för kärnvärden och operativ excellens genom hela den globala expansionsresan.

"Att leva upp till vårt syfte, att göra världen en tryggare plats, har en djupt positiv inverkan inte bara på våra kunder utan också på världen i stort," säger Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist. "Ledare som förkroppsligar våra tidlösa värderingar har format vår kultur och upprätthållit ett engagemang för excellens. Med fokus på ständiga förbättringar och innovation är vi bättre rustade än någonsin att möta våra kunders föränderliga behov och det bredare säkerhetslandskapet."

Redan på 1930-talet insåg Philip-Sörensen att välutbildade medarbetare med en tydlig professionell kompass kunde påverka en hel bransch i positiv riktning. Genom att våga expandera, förstå kunderna och vara nyfiken på utmaningar lade han grunden till vad som har blivit ett världsledande säkerhetsföretag.

Läs mer om Securitas fantastiska historia genom att besöka www.Securitas.com/journey

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.