Skip to main content

Securitas: Flygsäkerhet i USA

Publicerad
19 november 2001 10:00

Den amerikanska kongressen har nu fattat beslut angående flygplatssäkerhet i USA. Presidenten förväntas skriva under lagförslaget idag. Beslutet innebär för säkerhetsföretag följande:


- All passagerarscreening övertas av en federala myndighet inklusive det arbete som idag utförs av privata säkerhetsföretag. Övergångstiden är ett år.

- På fem flygplatser behålls privata säkerhetsföretag för att ge erfarenheter av hur dessa kan utveckla och förbättra verksamheten under de nya federala föreskrifterna.

- Fr.o.m 2005 kan på nytt privata säkerhetsföretag användas för passagerscreening.

- Efter övergångstiden skall företag som utför passagerarscreening vara amerikanskt ägda och kontrollerade. Bereppen definieras ej vidare.

För Securitas dotterbolag Globe Aviation Services Corporation (Globe) innebär beslutet följande:

- Av Globes försäljning på cirka 65 MUSD berörs cirka 50 MUSD av beslutet. Denna verksamhet kommer successivt att överföras till den federala myndigheten under det kommande året.

- Resultatet för Globe har hittills under 2001 varit break-even. Den successiva avvecklingen av verksamheten väntas inte medföra någon negativ resultatpåverkan för koncernen.

Gällande ansvarsfrågorna för händelserna den 11 september har kongressen, med ändring av sitt beslut den 21 september, för screeningföretagen tagit bort begränsningen av den maximala skadeståndsskyldigheten till respektive företags försäkringsskydd.

För Globe gäller fortsatt följande:

- Samtliga utredningar kring händelserna den 11 september indikerar fortsatt att Globe inte på något sätt brustit i sina åtaganden eller på något annat sätt har något ansvar för händelserna.

- De aktuella kundavtalen ger Globe rätt att föra över eventuella skadeståndskrav till kunden.

- Globe är en separat verksamhet och drivs i en separat legal enhet med eget försäkringsskydd. En eventuell kvarstående skådeståndsskyldighet begränsas därmed till Globes egen betalningsförmåga och dess försäkringsskydd.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.