Skip to main content

Securitas fortsätter som säkerhetsleverantör på Stockholm Arlanda Airport

Securitas har av Swedavia tilldelats uppdraget att fortsätta som säkerhetsleverantör för bevakningen och säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport, med avtalsstart den 1 juni 2012. Kontraktet, som sträcker sig över en treårsperiod, är värt drygt 600 MSEK.

Publicerad
12 april 2012 13:00

Securitas är sedan den 1 februari 2007 säkerhetsleverantör av bevaknings- och säkerhetskontroller på Stockholm Arlanda Airport. Nuvarande avtal avser säkerhetsuppdrag på Stockholm Arlanda Airport såväl som på Bromma Stockholm Airport, medan det från och med den 1 juni 2012 kommer att bli separata avtal för de båda flygplatserna.

Det nya kontraktet sträcker sig över en treårsperiod med möjlighet till förlängning på upp till två år. Avtalet är värt drygt 600 miljoner kronor för den första treårsperioden vilket gör säkerhetsuppdraget till Skandinaviens största säkerhetskontrakt.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 kl.13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.