Skip to main content

Securitas förvärvar bevakningsföretag i Argentina

Som ett led i strategin att växa i Latinamerika har Securitas ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det argentinska bevakningsföretaget Cono Sur S.A. Enterprise value är uppskattat till 37 MSEK (17 MARS).

Publicerad
06 september 2007 09:00

Cono Sur har en årlig försäljning på cirka 60 MSEK (27 MARS). Dess verksamhet är lokaliserad till provinsen och staden Buenos Aires samt södra delen av landet. Företaget tillhandahåller framför allt stationärbevakningstjänster inom marknadssegmenten hälso- och sjukvård, banker och industrier.

Securitas är sedan tidigare marknadsledande inom bevakning i Argentina. I och med detta förvärv utökas kontraktsportföljen med viktiga kunder.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 september 2007.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.comInformation:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.