Skip to main content

Securitas förvärvar bevakningsföretag i Colombia

Publicerad
24 maj 2007 12:00

Securitas har förvärvat 71 procent av aktierna i bevakningsföretaget Seguridad Burns de Colombia S.A. Förvärvet av resterande 29 procent av aktierna är överenskommet att ske 2010, baserat på Burns de Colombias finansiella resultat under 2009. Enterprise value uppskattas till MSEK 34. Förvärvet är ett led i Securitas strategi att expandera i Latinamerika.
Burns de Colombia erbjuder bevakningstjänster och är en viktig aktör med stort förtroende och lång historik på säkerhetsmarknaden i Colombia. Företaget, som har en kontraktsportfölj av god kvalitet, har cirka 1.000 medarbetare och en årlig försäljning på cirka MCOL 21.500 (MSEK 72).

Colombia har de senaste tre åren haft en BNP-tillväxt på 5-7 procent och en inflation på mindre än 5 procent. Säkerhetsmarknaden i Colombia är mycket fragmenterad. Den beräknas växa 10-12 procent årligen på kort till medellång sikt.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 juni 2007.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Senior vice President Corporate Communications and Public Affairs,
tel +46 8 657 7332 eller +46 70 287 8662

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.