Skip to main content

Securitas förvärvar Chubb Security Personnel i Storbritannien

Securitas har tecknat avtal med UTC Fire & Security om att förvärva säkerhetsföretaget Chubb Security Personnel Limited i Storbritannien. Enterprise value uppskattas till 339 MSEK (31 MGBP).

Publicerad
14 januari 2011 13:00

Chubb Security Personnel, med försäljning på cirka 1.235 MSEK (113 MGBP) och cirka 5.000 anställda, är en ledande säkerhetsleverantörer i Storbritannien. Företaget har en väl diversifierad kontraktsportfölj och en stabil kundportfölj med verksamhet inom bevakning.

I november 2010 förvärvade Securitas Reliance Security Services. Med förvärvet av Chubb Security Personnel stärker Securitas sin position som ett av de största säkerhetsföretagen i Storbritannien, med cirka 17.500 anställda.

Förvärvet förväntas bidra positivt till Securitas vinst per aktie från och med 2012. Omstruktureringskostnader på totalt cirka 29 MSEK (2,8 MGBP) förväntas under 2011 och förvärvsrelaterade transaktionskostnader på cirka 10,5 MSEK (1 MGBP) förväntas under första kvartalet 2011. Förvärvet späder ut marginalerna inom Security Services Europe under kommande år.

- Förvärvet kommer väsentligt att stärka vår verksamhet i Storbritannien, både vad gäller kundbas och nationell täckning, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Förvärvet är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor samt beslut av konkurrensmyndighet i Storbritannien, vilket väntas under första kvartalet 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

Eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

Eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2011 kl 13.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.