Skip to main content

Securitas förvärvar det belgiska säkerhetsföretaget Cobelguard

Securitas har tecknat avtal om att förvärva det belgiska säkerhetsföretaget Cobelguard. Enterprise value uppskattas till 347 MSEK (39 MEUR).

Publicerad
05 augusti 2011 08:15

Cobelguard har årlig försäljning på cirka 535 MSEK (60 MEUR) och cirka 1.600 medarbetare. Företaget är främst verksamt inom bevakning i Belgien, och har också verksamhet i Luxemburg.

Securitas är en av de ledande aktörerna på säkerhetsmarknaden i Belgien. Med detta förvärv stärker Securitas sin position inom kundsegmentet detaljhandel.

Förvärvet är föremål för godkännande av belgiska konkurrensmyndigheter.

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2011 kl. 08.15.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.