Skip to main content

Securitas förvärvar det tekniska säkerhetsföretaget Trailback i Argentina

Securitas har förvärvat det tekniska säkerhetsföretaget Trailback, specialiserat på GPS-säkerhetslösningar, i Argentina. Enterprise value uppskattas till 34 MSEK (22 MARS).

Publicerad
23 april 2012 08:30

Trailback har utvecklat en skräddarsydd GPS-tjänst och erbjuder tjänster inom spårning till många kundsegment. Företaget har årlig försäljning på cirka 14 MSEK (9 MARS) och 44 medarbetare.

I och med detta förvärv stärker Securitas sin position som marknadsledare i Argentina, och utvecklar ytterligare sina integrerade lösningar till kunderna, med tekniska och elektronisk säkerhetstjänster och produkter.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 april 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2012 kl. 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.