Skip to main content

Securitas förvärvar elektroniskt säkerhetsföretag i Chile

Securitas stärker sin verksamhet i Chile genom förvärv av det elektroniska säkerhetsföretaget JC Ingeniería. Enterprise value uppskattas till 26 MSEK (2 049 MCLP).

Publicerad
03 oktober 2016 09:00

JC Ingeniería är verksamt inom brandlarm och övervakningssystem, innefattande design, övervakning och underhåll. Företaget designar, bygger och installerar integrerade säkerhetssystem. Företaget, med 56 medarbetare, har årlig försäljning på cirka 22 MSEK (1 750 MCLP) och har nationell täckning med fokus på området i och kring Santiago de Chile.

Securitas har en stark position i Chile och är ett av två ledande säkerhetsföretag i landet. I och med förvärvet av JC Ingeniería breddar Securitas Chile sin verksamhet inom elektronisk säkerhet och blir en stark aktör också inom brandövervakning.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 3 oktober 2016.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 330 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.