Skip to main content

Securitas förvärvar företag för alarmsystem i Schweiz

Securitas dotterbolag i Schweiz, Protectas SA, har förvärvat företaget SH Safe Home SA, verksamt inom alarmsystem. Enterprise value uppskattas till 36 MSEK (6,2 MCHF).

Publicerad
02 september 2008 08:30

Företaget Safe Home är verksamt inom området installation av alarmsystem för privata hushåll och har en årlig försäljning om cirka 16 MSEK (2,7 MCHF).

Protectas och Safe Home har samarbetat i mer än tio år. Majoriteten av Safe homes alarm är kopplade till Protectas larmcentral och Protectas levererar larmbevakning för dessa kunder.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 september 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2008 kl 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.