Skip to main content

Securitas förvärvar företag för mobila bevakningstjänster i Storbritannien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Nikaro i Storbritannien. Enterprise value uppskattas till 31 MSEK (2,75 MGBP).

Publicerad
02 september 2010 16:00

Nikaro bedriver verksamhet i ett nationellt nätverk inom säkerhet, och är bland de fem marknadsledarna i Storbritannien inom nyckelhantering och utryckningstjänster. Företaget, med årlig försäljning på cirka 32 MSEK (2,8 MGBP), är verksamt genom ett nätverk av leverantörer, som omfattar över 750 fordon och 1.200 medarbetare.

I och med detta förvärv stärker Securitas ytterligare sin position som marknadsledare inom mobil säkerhetsservice i Storbritannien.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 september 2010.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2010 kl. 16.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.