Skip to main content

Securitas förvärvar G4S verksamhet i Tyskland

Securitas har tecknat avtal om att förvärva G4S verksamhet för bevakning och larmövervakning i Tyskland, med en total extern försäljning om 975 MSEK (105 MEUR). Enterprise value uppskattas till 317 MSEK (34 MEUR).

Publicerad
15 maj 2008 08:55

G4S i Tyskland, med 4 100 medarbetare och huvudkontor i Hamburg, har en god position inom bevakningsverksamhet i norra delen av Tyskland. Företaget har en bred kontraktsportfölj och en stabil kundportfölj. Försäljning inom larmövervakning uppgår till 56 MSEK (6 MEUR).

- Förvärvet är i linje med Securitas strategi för säkerhetstjänster i Europa. Förvärvet kompletterar vår existerande verksamhet i Tyskland både vad gäller kunder och geografiska områden. Det ger oss också en stabil plattform från vilken vi kan fortsätta vår utveckling mot specialisering av våra tjänster till nytta för våra kunder, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Förvärvet kommer att bidra positivt till Securitas resultat från och med 2009. Omstruktureringskostnader på 30-50 MSEK (3-5 MEUR) förväntas under 2008.

Förvärvet är föremål för beslut av konkurrensmyndigheterna i Tyskland.

I och med detta förvärv kommer Securitas i Tyskland att ha en total försäljning på 5 000 MSEK (537 MEUR) med cirka 19 000 medarbetare samt en marknadsandel på 14 procent inom bevakning.

Securitas har, som kommunicerats den 11 mars, också studerat G4S’ bevakningsverksamhet i Frankrike. Med beaktande av konkurrensmässiga hänsyn har Securitas emellertid beslutat att inte fullfölja den möjligheten.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662


Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2008 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.