Skip to main content

Securitas förvärvar ISS säkerhetsverksamhet i Nederländerna

 Securitas har tecknat avtal med ISS Facility Service om att förvärva ISS kommersiella kundkontrakt och tillgångar för säkerhetstjänster i Nederländerna.

Publicerad
07 juni 2013 12:00

ISS säkerhetstjänster i Nederländerna har årlig försäljning på cirka 315 MSEK (37 MEUR) och 800 medarbetare.

Förvärvet kommer att väsentligt öka Securitas nationella täckning inom mobila tjänster i Nederländerna och dessutom stärka organisationen i att skapa optimala säkerhetslösningar för kunderna.

Förvärvet är föremål för beslut av konkurrensmyndighet i Nederländerna, vilket väntas ske i början av juli 2013.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2013 kl. 12.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.