Skip to main content

Securitas förvärvar larmövervakningsföretag i Spanien

Securitas har förvärvat larmövervakningsföretaget Tecniserv i Spanien. I och med detta förvärv tar Securitas steget in på marknaden för larmövervakning i Spanien. Enterprise value uppskattas till 76 MSEK (7 MEUR).

Publicerad
31 december 2009 09:00

Tecniserv har årlig försäljning på cirka 54 MSEK (5 MEUR) och cirka 60 anställda. Företaget har verksamhet inom tre områden: service av egna anslutningar, installation av nya larmsystem och övervakning av tredjepartsanslutningar. Majoriteten av kunderna finns i Madridområdet. Förvärvet stärker Securitas Monitorings (även kallad Securitas Alert Services) verksamhet i Europa. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 30 december 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 december 2009 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.