Skip to main content

Securitas förvärvar ledande brandsäkerhetsföretag i Danmark

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetstjänster, har förvärvat Dansk Brandteknik A/S, ett ledande företag inom brandsäkerhet i Danmark specialiserade inom brandsäkerhetstjänster och utrustning, inklusive tillhörande konsult- och utbildningstjänster. Förvärvet förstärker Securitas erbjudande inom säkerhetslösningar markant i Danmark och är i linje med koncernstrategin att dubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023. Förvärvspriset uppgår till cirka 149 MSEK (110 MDKK) på skuldfri bas.

Publicerad
22 februari 2021 14:30

Under 2020 uppgick den årliga försäljningen till drygt 81 MSEK (60 MDKK) varav 70 procent var månatliga återkommande intäkter. Bolaget är rikstäckande med 40 medarbetare och en kundbas om cirka 7 500 företagskunder, främst inom segmentet små och medelstora företag, och med hög kundlojalitet.

Peter Karlströmer, divisionschef Security Services Europe. ”Vi är mycket glada att hälsa medarbetarna i Dansk Brandteknik välkomna till Securitas och ser fram emot att arbeta tillsammans. Dansk Brandteknik är en av de främsta aktörerna på marknaden och de säljer sina produkter och tjänster som ett paketerat erbjudande, vilket passar utmärkt med Securitas strategi att erbjuda säkerhetstjänster som paketerade lösningar. Vi kan nu paketera brandteknik och konsulttjänster med vår bredare produktportfölj, vilken är speciellt riktad mot segmentet små och medelstora företag, inom vilket vi har en ambitiös tillväxtstrategi. Även våra stora företagskunder kommer att få nytta av det utökade brandsäkerhetserbjudandet, och vi ser stora möjligheter till korsförsäljning i befintliga kundportföljer både hos Dansk Brandteknik och Securitas.” 

Förvärvsrelaterade kostnader förväntas uppgå till 6 MSEK, och kommer att redovisas 2021 och 2022. Förvärvet förväntas bidra till EPS från 2021 och kommer att konsolideras i Securitas den 22 februari 2021.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.securitas.com/sv 

Ytterligare information:  
 
Investerare: Micaela Sjökvist, IR-chef 076 116 7443; micaela.sjokvist@securitas.com  
Media: Helena Andreas, Kommunikations- och HR-direktör 010  470 30 20; press@securitas.com

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 355 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.