Skip to main content

Securitas förvärvar ledande Cash Handlingverksamhet i nordöstra USA

Publicerad
18 juni 2003 08:00

Securitas Cash Handling Services division har genom Loomis Fargo & Co ingått avtal om att förvärva Armored Motor Services of America ("AMSA"). AMSA, som är ett ledande privatägt värdehanteringsföretag, kommer att förstärka och utvidga Securitas värdehanteringsnätverk i den viktiga nordöstra delen av USA, främst i New England och de norra delarna av staten New York.

AMSA har en årlig försäljning på 55 MUSD (429 MSEK), 1300 anställda och verksamhet i 8 stater i nordöstra USA. Företagets försäljningen är delad mellan transport (46 procent), uppräkning (20 procent), bankomatrelaterad verksamhet (21 procent) och annan service (13 procent), huvudsakligen mynt-förpackning och kurirservice. Under 2002 hade företaget en organisk tillväxt på 7 procent och ett rörelseresultat på 9 procent. Majoriteten av kunderna är finansiella instutioner.

Köpeskilling inklusive nettoskuld uppgår till 32 MUSD (250 MSEK). Goodwill i samband med förvärvet är 19 MUSD (146 MSEK) och kommer att skrivas av under en tioårsperiod.

Förvärvet, som konsolideras i Securitaskoncernen från den 1 juli 2003, kommer att ha en positiv påverkan på koncernens resultat 2003. Synergieffekter uppstår både inom den operativa verksamheten och administrationen.

Efter förvärvet kommer Securitas Cash Handling i USA att ha en försäljning på 508 MUSD (3960 MSEK) på helårsbasis och 8 200 anställda.


Ytterligare information:

Thomas Berglund, VD och koncernchef
+44 (0) 20 8432 6500

Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi och Finansdirektör
+44 (0) 20 8432 6500

Henrik Brehmer, Investor Relations
+44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.comSecuritas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 medarbetare och är verksam i 30 länder i Europa och USA.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.