Skip to main content

Securitas förvärvar ledande tekniskt säkerhetsföretag i Turkiet

Securitas har förvärvat 51 procent av aktierna i Sensormatic Guvenlik Group (Sensormatic), ett av de ledande tekniska säkerhetsföretagen i Turkiet. Enterprise value av de förvärvade 51 procent av aktierna uppskattas till 118 MSEK (32 MTRY). Avtal har ingåtts om att förvärva resterande aktier i Sensormatic.

Publicerad
14 september 2011 08:00

Sensormatic är specialiserat på tekniska säkerhetslösningar till kunder inom exempelvis handel, flygplats, bank, kommersiella lokaler och industrier. Företaget har årlig försäljning på cirka 195 MSEK (50 MTRY) och 180 medarbetare, och är lokaliserat i Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, Bursa och Gaziantep.

Securitas är marknadsledare inom säkerhetstjänster i Turkiet, med 9.500 medarbetare. Detta förvärv är i linje med Securitas strategi att komplettera specialiserade bevakningstjänster med tekniska säkerhetstjänster. Securitas och Sensormatic kommer att fortsätta sin utveckling i Turkiet byggd på en stark kundbas och dessutom dra fördel av att tillsammans erbjuda marknaden nya säkerhetslösningar.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 september 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.