Skip to main content

Securitas förvärvar Reliance Security Services i Storbritannien

Securitas har tecknat avtal med Reliance Security Group om att förvärva deras verksamhet för säkerhetstjänster i Storbritannien, men en total försäljning på cirka 2.160 MSEK (200 MGBP). Enterprise value uppskattas till 464 MSEK (43 MGBP).

Publicerad
30 september 2010 09:00

Reliance Security Services, med 8.000 medarbetare, är en av de ledande säkerhetsleverantörerna i Storbritannien. Företaget har en diversifierad kontraktsportfölj och en stabil kundportfölj med verksamhet inom bevakning, mobila tjänster, flygplatssäkerhet och specialisttjänster inom säkerhet. 

I och med detta förvärv blir Securitas bland de största säkerhetsföretagen i Storbritannien, med årlig försäljning på cirka 3.240 MSEK (300 MGBP) och cirka 12.500 medarbetare. 

Förvärvet förväntas bidra positivt till Securitas vinst per aktie från och med 2012. Omstruktureringskostnader på totalt cirka 54 MSEK (5 MGBP) förväntas under 2010 och 2011 och förvärvsrelaterade transaktionskostnader på cirka 14 MSEK (1.3 MGBP) förväntas under 2010. Förvärvet späder ut marginalerna inom Security Services Europe under fjärde kvartalet 2010 och under kommande år. 

- Förvärvet är i linje med Securitas strategi för säkerhetstjänster i Europa, med målet att vara en av de två största säkerhetsföretagen på de marknader där vi har verksamhet. Förvärvet kommer kraftigt att stärka vår verksamhet i Storbritannien både vad gäller kundbas och nationell täckning. Det ger oss en stark plattform från vilken vi kan fortsätta vår utveckling att förädla och specialisera våra tjänster, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson. 

Förvärvet är föremål för beslut av EU-kommissionen. 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443
eller epost micaela.sjokvist@securitas.com
 

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 30 september 2010 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.