Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Argentina

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Federal Resguard i Argentina. Enterprise value uppskattas till cirka 50 MSEK (35 MAR).

Publicerad
11 december 2012 09:00

Federal Resguard har årlig försäljning på cirka 140 MSEK (100 MAR) och 970 medarbetare. Företaget är specialiserat på kundsegmenten handel, bevakade bostadsområden och rekreationsklubbar (country clubs) och är främst verksamt i provinserna Buenos Aires och Mendoza.

Securitas är marknadsledare inom säkerhetsservice i Argentina, med cirka 14 500 medarbetare och verksamhet i hela landet. Förvärvet av Federal Resguard kommer att stärka Securitas närvaro i Mendoza-regionen.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 december 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2012 kl 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.