Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Argentina

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Consultora Videco i Argentina. Enterprise value uppskattas till 262 MSEK (166 MARS).

Publicerad
04 april 2011 09:00

Videco, with annual sales of approximately MSEK 263 (MARS 167) and approximately 2,240 employees, is operating in the state of Buenos Aires. The company is mainly operating in guarding services, in many different customer segments.

Securitas is market leader in security services in Argentina. With this acquisition, Securitas further strengthen its position in the area of Buenos Aires.

The acquisition is consolidated in Securitas AB as of April 1, 2011.

This press release is also available at: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, Securitas AB, phone +46 10 470 3011, mobile +46 70 287 8662, or email gisela.lindstrand@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2011 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.