Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Argentina

Som ett led i strategin att utveckla verksamheten i Latinamerika har Securitas förvärvat säkerhetsföretaget Vigilan i Argentina. Enterprise value uppskattas till 91 MSEK (49 MARS).

Publicerad
07 september 2009 10:00

Vigilan har årlig försäljning på cirka 97 MSEK (52 MARS) och 1,060 anställda. Företaget är framför allt verksamt inom bevakning och larmövervakning i södra delen av Argentina. En majoritet av kunderna finns inom segmenten petroleum, energi, handel, industri och bank. Securitas är idag marknadsledare inom säkerhetsservice i Argentina, med cirka 10.600 anställda. Huvuddelen av verksamheten är lokaliserad till staden och delstaten Buenos Aires och till nordöstra och nordvästra delarna av Argentina. I och med detta förvärv utökar Securitas sin verksamhet i södra Argentina och kommer från och med nu att kunna erbjuda tjänster i hela landet. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 september 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2009 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.