Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Argentina

Securitas har ingått avtal om att förvärva säkerhetsföretaget El Guardian i Argentina. Förvärvet stärker Securitas position som marknadsledande i Argentina. Enterprise value uppskattas till 110 MSEK (52 MARS).

Publicerad
22 september 2008 08:45

El Guardian har årlig omsättning om cirka 93 MSEK (44 MARS) och cirka 1 200 anställda. Företaget är verksamt framför allt i nordöstra och nordvästra delarna av landet. El Guardian har en stabil kundportfölj inom segmenten energi, skog, livsmedelsproduktion och banksektorn.

Securitas inledde verksamhet I Argentina år 2001. Sedan dess har företaget gjort ett antal förvärv och är i dag marknadsledande med 12 procent av den argentinska säkerhetsmarknaden.

Förvärvet av El Guardian stärker Securitas position som marknadsledande i Argentina och ger Securitas verksamhet på geografiska marknader där man inte är idag.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 oktober 2008.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2008 kl. 08.45.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.