Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Bosnien-Hercegovina

Securitas har tecknat överenskommelse om att förvärva 85 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Adria Ipon Security i Bosnien-Hercegovina. I överenskommelsen ingår en option att förvärva resterande 15 procent. Enterprise value uppskattas till 17 MSEK (3,6 MBAM).

Publicerad
12 januari 2011 11:00

Adria Ipon Security, med årlig försäljning på 20 MSEK (4,2 MBAM) och cirka 200 anställda, är verksamt i staden Mostar i sydvästra delen av Bosnien-Hercegovina. Företaget är framför allt verksamt inom bevakning. Företagets kunder är främst banker, bensinstationer, offentliga handelsföretag och offentliga administrativa byggnader.

Securitas tog i december 2010 steget in på säkerhetsmarknaden i Bosnien-Hercegovina och är i dag marknadsledande inom säkerhetstjänster. Förvärvet av Adria Ipon Security stärker Securitas position i landet.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 januari 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-1167443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2011 kl.11.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.