Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Chile

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Seguricorp i Chile. Enterprise value uppskattas till 144 MSEK (10.733 MCLP).

Publicerad
01 april 2011 09:00

Seguricorp, med årlig försäljning på cirka 304 MSEK (22.680 MCLP) och cirka 3.750 medarbetare, har nationell täckning inom bevakning. Företaget har en stark position inom kundsegmentet gruvindustri.

Securitas tog steget in på den chilenska säkerhetsmarknaden år 2008. I dag är Securitas bland de största säkerhetsföretagen där, med cirka 4.000 medarbetare. Med förvärvet av Seguricorp blir Securitas marknadsledare på säkerhetsmarknaden i Chile.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 april 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662

Eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl. 09.00.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.