Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Chile

Securitas har tecknat överenskommelse om att förvärva säkerhetsföretaget World Wide Security i Chile, i linje med företagets strategi att fortsätta expandera sin verksamhet i Latinamerika. Enterprise value uppskattas till 83 MSEK (6 MCLP).

Publicerad
30 juni 2009 09:00

World Wide Security, med cirka 1 800 anställda, har årlig försäljning på cirka 124 MSEK (9 MCLP). Företaget är framför allt verksamt inom bevakning, men har även verksamhet inom elektronisk övervakning. World Wide Security är den fjärde största säkerhetsleverantören i Chile, med en hög varumärkeskännedom. Securitas i Chile, med en årlig försäljning på cirka 110 MSEK (8 MCLP) och cirka 1 400 anställda, är idag det femte största säkerhetsföretaget i landet. Förvärvet kommer att generera viktiga affärsmässiga fördelar och öka affärstäckningen särskilt i södra delen av Chile. Säkerhetsmarknaden i Chile är mycket fragmenterad, med över 1 000 säkerhetsföretag. Den chilenska säkerhetsmarknaden växer snabbt och uppskattas vara värd totalt cirka 9 200 MSEK (1 200 MUSD). Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 juli 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 37 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2009 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.