Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Indien

Som ett led i strategin att växa i Asien har Securitas tecknat avtal om att förvärva 49 procent av aktierna i det indiska säkerhetsföretaget Walsons. Köpeskillingen uppgår till cirka 107 MSEK (670 MINR).

Publicerad
09 november 2007 11:19

Walsons, som etablerades 1996, är det fjärde största nationella säkerhetsföretaget i Indien med en årlig försäljning på ca 76 MSEK (475 MINR). Företaget har 6 500 anställda och finns representerat i nio regioner i Indien. Walsons har en högkvalitativ kontraktsportfölj med en majoritet av verksamheten inom IT-, försäkrings- och finanssektorerna.

Den indiska säkerhetsmarknaden bedöms vara värd cirka 3 000 MSEK och förväntas ha en årlig tillväxt på minst 20 procent de närmaste fem åren.

- Förvärvet av de 49 procent av Walsons, som är ett snabbväxande och högkvalitativt säkerhetsföretag, ger Securitas en stark position på den snabbväxande indiska säkerhetsmarknaden liksom möjligheter att ge våra multinationella kunder i Indien utökad och förbättrad service, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.