Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Indonesien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget PT Environmental Indokarya i Indonesien. Enterprise value uppskattas till 19 MSEK (26.400 MIDR).  

Publicerad
30 april 2012 11:12

PT Environmental Indokarya har årlig försäljning på cirka 37 MSEK (51.400 MIDR) och cirka 1.200 medarbetare. Företaget är det ledande säkerhetsföretaget inom bevakning för ambassader i Indonesien.

Den indonesiska säkerhetsmarknaden, som är reglerad, uppskattas vara värd cirka 1.000 MUSD och har växt i genomsnitt med sju procent per år under de senaste åren.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 26 april 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 30 april 2012 kl. 11.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.