Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Kroatien

Securitas har förvärvat 85 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Protect i Kroatien. Det finns en överenskommelse om att Securitas förvärvar de återstående 15 procent av aktierna år 2013.  Enterprise value av de förvärvade 85 procent av aktierna uppskattas till 53 MSEK (44 MHRK).

Publicerad
05 januari 2012 10:00
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2012 kl. 10.00.

Protect har årlig försäljning på cirka 73 MSEK (60 MHRK) och cirka 600 medarbetare. Företaget är främst verksamt inom bevakningstjänster.

Securitas tog steget in på den kroatiska säkerhetsmarknaden i juli 2011, och är det första och enda större internationella säkerhetsföretaget på marknaden. Med detta förvärv stärker Securitas sin position i området vid staden Rijeka.

Den kroatiska säkerhetsmarknaden är fragmenterad, med cirka 250 företag och cirka 15.000 väktare, dock står de tio största företagen för cirka 60 procent av marknaden.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 4 januari 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.