Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Mexiko

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Grupo Argos i Mexiko. Enterprise value uppskattas till 22 MSEK (42 MMXN).

Publicerad
02 december 2009 13:00

Grupo Argos har årlig försäljning på cirka 48 MSEK (93 MMXN) och cirka 900 anställda. En majoritet av verksamheten är inom bevakningstjänster. Säkerhetsmarknaden i Mexiko är mycket fragmenterad, med cirka 6.000 registrerade säkerhetsföretag. Securitas är i dag det näst största privata säkerhetsföretaget i landet. Med detta förvärv stärker Securitas sin position i och kring Mexiko City. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2009 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.