Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Mexiko

Securitas har förvärvat tillgångarna i säkerhetsföretaget Grupo Guardias Blancas i Mexiko. Med detta förvärv utökar Securitas sin verksamhet i Mexiko till att också omfatta bevakningstjänster inom turism och hamnar i sydöstra delen av landet. Förvärvspris uppskattas till cirka 16 MSEK (27 MMXN).

Publicerad
23 december 2008 13:00

Guardias Blancas, med 1 500 anställda, har en årlig försäljning på cirka 69 MSEK (116 MMXN). Företaget är specialiserat på säkerhetstjänster i turismsektorn i de sydöstra delarna av Mexiko (staterna Quintana Roo, Yukatan och Guerrero), men har också verksamhet inom handel och kommersiell affärsverksamhet liksom hamnar.

Den mexikanska säkerhetsmarknaden är mycket fragmenterad där det marknadsledande företaget har en marknadsandel på cirka 3 procent. Securitas är i dag det tredje största privata säkerhetsföretaget i Mexico, med en stark närvaro i de norra delarna av landet. Med detta förvärv blir Securitas det näst största säkerhetsföretaget i Mexiko, med en årlig försäljning på cirka 428 MSEK (720 MMXN).

Förvärven konsoliderades i Securitas AB från och med den 1 januari 2009.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2008 kl.13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.