Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Nederländerna

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget MPL Beveiligingsdiensten i Nederländerna. Enterprise value uppskattas till 44 MSEK (4,9 MEUR).

Publicerad
02 januari 2012 13:00
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2012 kl. 13.00.

MPL Beveiligingsdiensten har årlig försäljning på cirka 99 MSEK (11 MEUR) och cirka 180 medarbetare. Företaget är verksamt inom både specialiserad bevakning och mobila säkerhetstjänster.

Förvärvet stärker Securitas position i de centrala områdena av Nederländerna.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 januari 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.