Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Peru

Som ett led i strategin att utöka sin verksamhet i Latinamerika har Securitas ingått avtal om att förvärva 90 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Forza S.A. med dotterbolagen Forza Alarmas och Forza Amazonica i Peru. Enterprise value uppskattas till 94 MSEK (44 MPEN). I överenskommelsen ingår en option att förvärva kvarvarande 10 procent till en pris baserat på det finansiella resultatet den 31 december 2010.

Publicerad
23 november 2007 16:00

Forza har en årlig försäljning på cirka 160 MSEK (75 MPEN) och är en av de fyra största säkerhetsleverantörerna i Peru. Forza har sin bas i Lima, med en stark närvaro i gruvsektorn i inre delen av landet. Företaget har cirka 3 200 anställda.

Säkerhetsmarknaden i Peru har ett uppskattat värde av cirka 2 400 MSEK
(1 140 MPEN) och förväntas växa med åtta procent årligen på kort sikt.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 december 2007.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.