Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Polen

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Nordserwis.pl i Polen. Enterprise value uppskattas till 10 MSEK (4,3 MPLN).

Publicerad
29 oktober 2010 13:30

Nordserwis.pl är ett lokalt säkerhetsföretag, väletablerat i nordöstra delen av Polen. Företaget har en väl diversifierad kundportfölj och är verksamt inom säkerhetstjänster, inklusive mobila tjänster. Norderwis.pl har årlig försäljning på cirka 16 MSEK (7 MPLN) och cirka 250 medarbetare.

I och med detta förvärv stärker Securitas sin verksamhet i nordöstra delen av Polen.

Den polska kommersiella säkerhetsmarknaden är mycket fragmenterad, även om trenden av konsolidering är tydlig. Den totala säkerhetsmarknaden uppskattas vara värd cirka 10.400 MSEK (4.500 MPLN), med cirka 200.000 anställda.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 november 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662, eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010 kl. 13.30.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.