Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Polen

Securitas har tecknat överenskommelse om att förvärva 70 procent av aktierna i det polska säkerhetsföretaget Purzeczko. Förvärvet av de resterande 30 procent av aktierna är överenskommet att ske år 2011 baserat på Purzeczkos finansiella resultat under åren 2009 och 2010. Enterprise value uppskattas till 51 MSEK (18 MPLN).

Publicerad
16 september 2008 15:00

Purzeczko är den starkaste aktören inom säkerhetsservice i den östra delen av Polen, med årlig försäljning om 110 MSEK (39 MPLN) och 1 690 anställda. Företaget är främst verksamt inom stationär bevakning men har också verksamhet inom rondbevakning, övervakning och förebyggande brandsäkerhet.

Efter förvärvet kommer Securitas i Polen att ha total årlig försäljning om 507 MSEK (180 MPLN) med cirka 4 900 anställda och en marknadsandel på cirka 4 procent.

Ekonomin i Polen utvecklas starkt, med en årlig BNP-tillväxt på 5,3 procent. Den polska kommersiella säkerhetsmarknaden är starkt fragmenterad. Värdet av den totala säkerhetsmarknaden uppskattas till 13 500 MSEK (4 800 MPLN) med cirka 165 000 anställda.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 15 september 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2008 kl. 15.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.