Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Rumänien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Cobra Security i Rumänien. Enterprise value upskattas till 29 MSEK (13 MRON).

Publicerad
02 december 2010 15:00

Cobra Security har årlig försäljning på cirka 39 MSEK (18 MRON) och drygt 1.000 anställda. Företaget har en balanserad och diversifierad kundportfölj.  Cobra Security är fokuserat på bevakning och larmövervakning och har verksamhet över hela landet.

Med detta förvärv stärker Securitas sin position inom säkerhetsmarknaden i Rumänien.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 2 december 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller

mobil 070-287 8662 eller gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.   Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2010  kl. 15.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.