Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Rumänien

Publicerad
20 april 2007 12:00

Security Services Europe har förvärvat 55 procent av aktierna i säkerhetsföretaget CPI Security Group i Rumänien. Förvärvet av resterande 45 procent av aktierna är överenskommet att ske 2010, baserat på CPI Security Groups finansiella resultat fram till 2009. Enterprise value uppskattas till MSEK 29. Förvärvet är ett led i Securitas strategi att expandera i östra Europa.
CPI Security Group är en av de största aktörerna på den rumänska säkerhetsmarknaden, med bred verksamhet och en stark kundportfölj framför allt inom stationärbevakning. Företaget beräknas ha en årlig försäljning 2007 på MRON 30 (MSEK 87) och har drygt 2 000 anställda.

Rumänien blev medlem av EU den 1 januari 2007, vilket utgör goda förutsättningar till fortsatt tillväxt och stabilitet. Den rumänska ekonomin utvecklas med en BNP-ökning på mer än 7 procent 2006 och den rumänska säkerhetsmarknaden uppskattas ha ett värde av MSEK 2 500.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 1 maj 2007.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör +46 (0) 70 287 8662
Henrik Brehmer, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.