Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Serbien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Gordon D.o.o. i Serbien. Enterprise value uppskattas till MSEK 33 (MRSD 297).

Publicerad
09 december 2009 10:00

Gordon har årlig försäljning på cirka 51 MSEK (465 MRSD) och cirka 1.100 medarbetare. En majoritet av Gordons försäljning är inom bevakning. Företaget har också verksamhet inom teknisk service, larmövervakning och brandskydd. I och med detta förvärv stärker Securitas sin position i Serbien och blir näst störst på den serbiska säkerhetsmarknaden, med cirka 2.600 anställda. Den serbiska säkerhetsmarknaden är fragmenterad, med cirka 220 säkerhetsföretag med totalt 46.000 anställda. Säkerhetsmarknaden i Serbien uppskattas vara värd 1.500 MSEK (144 MEUR). Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 9 december 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2009 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.