Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Singapore

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Chubb Guarding Services Singapore. Enterprise value uppskattas till 37 MSEK (7 MSGD).

Publicerad
28 september 2011 13:00

Chubb Guarding Services Singapore har årlig försäljning på cirka 94 MSEK (18 MSGD) och cirka 600 medarbetare. Företaget har en kvalificerad kundbas, med en bred kundportfölj från många kundsegment och från både offentlig och privat sektor.

Chubb Guarding Services Singapore är bland de fem ledande bevakningsföretagen i Singapore. I och med förvärvet av Chubb Guarding Services Singapore, som liksom Securitas i Singapore har en A-värdering bland säkerhetsföretag i Singapore, kan Securitas öka sin marknadsandel och sin verksamhet i landet.

Säkerhetsmarknaden i Singapore är reglerad av myndigheterna. Totalt finns där cirka 35.000 registrerade väktare inom bevakning och cirka 300 registrerade bevakningsföretag. Securitas är verksamt i Singapore sedan 2010 med cirka 600 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 28 september 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 49 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 295 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2011 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.