Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Spanien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Interlabora i Spanien. Enterprise value uppskattas till 130 MSEK (12 MEUR).

Publicerad
09 juli 2009 09:00

Interlabora har årlig försäljning på cirka 94 MSEK (8,4 MEUR) och uppvisar en stark finansiell utveckling. Nästan all Interlaboras försäljning är till kunder inom handelssegmentet i Spanien. Förvärvet av Interlabora stärker Securitas position inom det spanska affärssegmentet handel och möjliggör för Securitas att expandera dessa tjänster också till andra sektorer. Interlabora har cirka 390 medarbetare, varav de flesta är rörelsehindrade. Företaget erbjuder olika säkerhetstjänster, såsom kontroll av omklädningsrum vid affärscentra, inpasseringskontroll samt telefon- och receptionsservice, vilka kompletterar bevakningstjänsterna till kunder inom segmentet handel. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 8 juli 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.