Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Storbritannien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget GRB Security i Storbritannien. Enterprise value uppskattas till 25 MSEK (2 MGBP). <br/><br/>

Publicerad
03 mars 2008 11:00

GRB, med 175 anställda, har en årlig försäljning om cirka 49 MSEK (4 MGBP). Företaget erbjuder en stor bredd av säkerhetsservice till sina kunder i regionen Midlands, däribland bevakning, mobila säkerhetstjänster och elektronisk larmövervakning. Företaget, som är godkänd leverantör enligt Security Industry Authority (SIA), kommer att stärka Securitas position i denna nyckelregion i Storbritannien.

Förvärvet konsoliderades i Securitas AB från och med den 1 mars 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2008 kl 11.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.