Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Sydafrika

Som ett led i strategin att öka den globala närvaron har Securitas förvärvat säkerhetsföretaget Piranha Security (CC) i Sydafrika. Enterprise value uppskattas till 15 MSEK (15 MZAR).

Publicerad
22 december 2010 15:30

Piranha Security har årlig försäljning på cirka 40 MSEK (40 MZAR) och cirka 500 anställda. Företaget är specialiserat på bevakning och larmövervakning, främst i Johannesburg.

Med detta förvärv har Securitas i Sydafrika årlig försäljning på cirka 119 MSEK (120 MZAR) och cirka 1.500 anställda, med verksamhet inom bevakning, säkerhetssystem, mobila tjänster, larmövervakning, övervakning och riskhantering.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2010 kl. 15.30.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.