Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Sydafrika

Som ett led i strategin att öka den globala närvaron har Securitas förvärvat säkerhetsföretaget Claw Protection Services i Sydafrika. Enterprise value uppskattas till 12 MSEK (13 MZAR).

Publicerad
01 mars 2010 13:00

Claw Protection Services har årlig försäljning på cirka 38 MSEK (40 MZAR) och cirka 800 anställda. Företaget är specialiserat på bevakning, främst i och kring Johannesburg och Pretoria. Claw Protection Services har även ett eget utbildningscenter för väktare. Med detta förvärv har Securitas i Sydafrika årlig försäljning på cirka 56 MSEK (58 MZAR) och cirka 1.050 medarbetare, med verksamhet inom bevakning, mobila tjänster, larmövervakning samt övervakning och riskhantering. Säkerhetsmarknaden i Sydafrika är mycket fragmenterad, med cirka 5.000 registrerade säkerhetsföretag och cirka 310.000 registrerade väktare. Säkerhetsmarknaden uppskattas ha en årlig tillväxt på 8-10 procent. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 mars 2010. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2010 kl. 13.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.