Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Thailand

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget ESC and SSA Guarding Company i Thailand. Enterprise value uppskattas till 27 MSEK (115 MTHB).

Publicerad
01 oktober 2010 12:00

ESC and SSA Guarding Company har årlig försäljning på cirka 40 MSEK (170 MTHB) och cirka 1.400 anställda. Företaget är fokuserat på bevakning och har verksamhet i hela Thailand.

Thailand har en stor, mycket fragmenterad säkerhetsmarknad och väktarbevakning ses som den huvudsakliga delen inom trygghet och säkerhet.

Securitas etablerade sig i Thailand i april 2009, och har idag cirka 400 medarbetare och en växande verksamhet, huvudsakligen i Bangkokområdet. Med detta förvärv stärker Securitas sin verksamhet både vad gäller kundbas och nationell täckning.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med den 1 oktober 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2010 kl. 12.00.

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.