Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Tjeckien och Slovakien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget ASF (Agency of Security Fenix) i Tjeckien och Slovakien. Enterprise value uppskattas till 70 MSEK (170 MCZK).

Publicerad
22 december 2008 10:00

ASF är verksamt inom säkerhetsservice, inklusive rondbevakning och övervakning, med cirka 1 250 anställda i Tjeckien och 200 anställda i Slovakien. Företaget har årlig försäljning på cirka 164 MSEK (395 MCZK). ASF är ett väletablerat företag med stor bredd och bra kundportfölj, till exempel inom segmenten bank och kontor samt statliga kontrakt. Företaget är den tredje största aktören på säkerhetsmarknaden i Tjeckien.

Med detta förvärv blir Securitas marknadsledande inom säkerhetsservice i Tjeckien, med årlig försäljning på 463 MSEK (1 115 MCZK). I och med detta förvärv startar Securitas också verksamhet i Slovakien, med omsättning på 25 MSEK (70 MSKK).

ASF konsolideras i Securitas AB från och med 19 december 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2008 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.