Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Tjeckien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Dora Security i Tjeckien. Enterprise value uppskattas till 92 MSEK (218 MCZK).

Publicerad
01 december 2009 09:00

Dora Security har årlig försäljning på cirka 156 MSEK (370 MCZK) och 1.400 anställda. Företaget har en stark position i norra och östra Böhmen. Dess huvudsakliga verksamhet är inom bevakning, men företaget är också verksamt inom larmövervakning och mobila tjänster. Securitas är idag marknadsledande inom säkerhet i Tjeckien. Med detta förvärv stärker Securitas sin position inom kundsegmenten industri, kontorshus och statliga kontrakt. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 december 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013 eller mobil 076-116 7443

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.