Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Turkiet

Publicerad
25 april 2006 13:00

Securitas Security Services Europe har tagit steget in på den turkiska marknaden för säkerhetstjänster genom ett avtal att förvärva 51 procent av aktierna i DAK Güvenlik. Förvärvspriset för 51 procent av aktierna uppgår till 21 MSEK och priset för de resterande 49 procent av aktierna kommer att baseras på bolagets finansiella utveckling fram till och med år 2009.
DAK Güvenlik är ett av de ledande företagen inom säkerhetstjänster i Turkiet med nationell täckning och verksamt framförallt inom stationär bevakning för stora kunder. Företaget har en förväntad årlig försäljning för 2006 på 36 MTRY (MSEK 204) och 3 000 medarbetare.

Förvärvet är föremål för godkännande av de turkiska myndigheterna.

Turkiet har en snabbväxande ekonomi med en reell BNP-tillväxt på över 5 procent för 2005. Den turkiska marknaden för säkerhetstjänster uppskattas vara värd MSEK 3,200 och förväntas växa med 6-7 procent årligen. Marknaden är väldigt fragmenterad och majoriteten av enklare bevakningstjänster är outsourcade till privata säkerhetsföretag. Marknaden utvecklas dock mot mer avancerade säkerhetslösningar, pådriven av en tydlig outsourcing-trend och ny lagstiftning avseende licensiering av företag, väktare och krav på utbildning, vilken trädde i full kraft i januari 2006.

Med sin nya organisation i Europa är Securitas väl positionerat att svara mot den ökande efterfrågan på mer avancerade lösningar på den turkiska marknaden. Förvärvet kommer att vara integrerat i Securitas per den 1 april 2006.


För ytterligare information, kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6500
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6500
Henrik Brehmer, Senior Vice President, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com


Bakgrundsinformation:

Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas har cirka 217 000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security Services USA och Security Services Europe för bevakningstjänster, Security Systems för integrerade högsäkerhetssystem, Direct med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas årliga försäljning uppgår till ca 66 000 MSEK

Security Services Europe erbjuder kompletta säkerhetslösningar för både stora och små kunder. Verksamheten är indelad i fyra specialiserade vertikala enheter - Stationär bevakning och Transport- och flygplatssäkerhet för stora kunder samt Mobila tjänster och Larmövervakning för små kunder. Verksamheten karaktäriseras av en tilltagande andel specialiserade och förädlade tjänster. Efter förvärvet är divisionen verksam i 20 länder med cirka 89 000 medarbetare och en försäljning om cirka MSEK 25 000.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.