Skip to main content

Securitas förvärvar säkerhetskonsultföretag i Nederländerna

Securitas har förvärvat säkerhetskonsultföretaget Interseco i Nederländerna. Enterprise value uppskattas till 43 MSEK (4,5 MEUR).

Publicerad
03 januari 2011 14:45

Interseco, med årlig försäljning på cirka 65 MSEK (7 MEUR) och cirka 50 medarbetare, fokuserar på att ge råd till och assistera sina kunder när det gäller att upptäcka och skapa kontroll över brottsrisker. Interseco erbjuder främst fyra typer av tjänster: konsulttjänster, utredningar samt säkerhets- och utbildningstjänster.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 januari 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-1167443, eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari 2011 kl. 14.45.
Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.